...

Rozwiązania
dla
Biur Rachunkowych

Biuro rachunkowe — rozwiązania

w Comarch ERP Optima

Moduły ERP Optima

Internetowa wymiana dokumentów

Comarch ERP XT

Comarch moje biuro rachunkowe

Analizy BI dla biura rachunkowego

Obsługa PPK

iKsięgowość 24

OCR

Backup danych

Obieg dokumentów

Internetowa wymiana dokumentów - Biuro rachunkowe Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Wymiana ta może się odbywać w modelach: klient biura rachunkowego – biuro rachunkowe oraz punkty sprzedażowe firmy – centrala firmy. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

IWD znajduje zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach biznesowych:

 •     jest narzędziem współpracy pomiędzy firmą, a obsługującym ją Biurem Rachunkowym,
 •     służy do przesyłu danych między placówką handlową a działem księgowym firmy,
 •     pozwala dwóm niezależnym firmom przesyłać faktury elektroniczne.

Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch ERP Optima, takie jak:

 •     dokumenty handlowe,
 •     dokumenty magazynowe,
 •     raporty kasowe,
 •     rozliczenia,
 •     lista pracowników,
 •     lista kontrahentów,
 •     lista banków i urzędów,
 •     formy płatności,
 •     definicje dokumentów,
 •     waluty
 •     rodzaje kursów walut,
 •     listy płac,
 •     typy wypłat,
 •     dokumenty związane z ewidencją dodatkową,
 •     inne.

iKsięgowość24.pl - Biuro rachunkowe Comarch ERP Optima

Serwis iKsiegowosc24.pl to usługa, która z jednej strony umożliwia szybkie i bezpłatne znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego oferującego obsługę księgową i kadrowo-płacową, a także przesyłanie do niego dokumentów handlowych drogą elektroniczną.

Z drugiej strony, jest to dedykowane miejsce dla biur rachunkowych, w którym w przejrzysty i prosty sposób mogą zaprezentować swoją ofertę. iKsięgowość24 zrzesza profesjonalne biura rachunkowe, korzystające z oprogramowania Comarch ERP Optima. Serwis jest bardzo dobrze widoczny w wyszukiwarce Google i rocznie odwiedzany przez ponad 70 000 użytkowników poszukujących usług księgowych.

Obsługa PPK

Aplikacji Comarch PPK umożliwia biurom rachunkowym sprawną obsługę firm w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki niej łatwo dołączyć do swojej oferty nową usługę pozyskać nowych klientów i generować zyski.

Aplikacja Comarch PPK jest częścią kompleksowej oferty oprogramowania dla biur rachunkowych.

Comarch IBARD - Biuro rachunkowe Comarch ERP Optima

Usługa chmurowa umożliwiająca bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie danych z każdego miejsca. Dzięki wielokanałowemu dostępowi (również przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne), synchronizacji oraz udostępnianiu i współdzieleniu danych, Comarch IBARD jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji pracy zdalnej.

Comarch OCR

Chmurowa usługa Comarch OCR automatyzuje odczyt i kategoryzację papierowych faktur dzięki czemu pracownicy mają elektroniczny dostęp do dokumentów bezpośrednio z systemu ERP.

Comarch HRM

Aplikacja do kompleksowego zarządzania pracownikami bez wychodzenia z domu. Program Comarch HRM umożliwia nie tylko skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami, urlopami, nieobecnościami i delegacjami pracowników, ale daje też możliwość stałego kontaktu z nimi poprzez intranet. Jest w pełni zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP.

Comarch DMS

Narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zdalnej i mobilnej kontroli procesów biznesowy w firmie. Dzięki elastycznemu modelowaniu procesów i przepływu pracy w firmie, system daje możliwość kontroli pracy z dokumentami elektronicznymi w pracy rozproszonej i zdalnej.

Przetestuj demo Biuro Rachunkowe Comarch ERP Optima

Bezpłatne szkolenie e-learningowe z obsługi aktualnych przepisów programie księgowy

Bezpłatne szkolenia e-learningowe z obsługi JPK_V7 w programie

Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer

Sprawdź ceny modułów

Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego

Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:

 • podstawowej skierowanej do firm,
 • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym.

W wersji dla biur istnieje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Raz przygotowany raport, np. należności nierozliczonych może zostać wysyłany do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta zawiera tylko jego dane. Jeżeli biuro  prowadzi księgowość danej firmy, ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. to dodatkowo może się wyróżnić spośród innych biur, wprowadzając dla swoich klientów raportowanie np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. W tym celu przypisuje się wybrany raport sprzedaży do danego klienta za pomocą subskrypcji e-mail, a klient biura rachunkowego w ustalonych okresach (np. raz dziennie) otrzymuje raport dotyczący bieżącego poziomu sprzedaży w jego firmie na swoją skrzynkę mailową.

Tworzenie raportów na wielu bazach jest użyteczne również dla biur, które mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo można sprawdzić, ile w sumie u wszystkich klientów pozostało nam jeszcze operacji nierozliczonych. Takie przedstawienie wszystkich danych na raporcie może się odbywać na dwa sposoby: albo widzimy sumę całkowitą wszystkich operacji nierozliczonych, albo w podziale na naszych klientów, co zwiększa możliwości analizy. W wersji podstawowej analiz takie zestawienia są niedostępne.

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail jest na tyle rozbudowane, że pozwala bez problemu dostosować tą opcję pod preferencje klienta. Można zmienić adres, na jaki przychodzi powiadomienie, częstotliwość raportowania, określić jakie raporty są przesyłane. Wszystko dzieje się automatycznie, biura rachunkowe oszczędzają więc czas potrzebny na każdorazowe ręczne przygotowanie i wysłanie takich sprawozdań do klienta.

W Comarch ERP Optima Analizy BI możesz także tworzyć własne raporty lub skorzystać z naszego doświadczenia współpracy z ponad 85 000 firmami i używać z już gotowych raportów wzorcowych.

W Comarch ERP Optima Analiz BI dostarczamy ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy:

 • Raporty Sprzedaży
 • Raporty Sprzedaży Rok do Roku
 • Raporty Zakupów
 • Raporty dotyczące płatności
 • Raporty Księgowości (ER) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej.
 • Raporty Księgowości (KP) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej
 • Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej.
 • Raporty Rejestrów VAT
 • Raporty dotyczące Kadr i Płac
 • Raporty Płatności na Dzień
 • Raporty dotyczące Magazynu
 • Raporty dotyczące Środków Trwałych
 • Raporty dotyczące CRM
 • Raporty Handlowe
 • Raporty Rozrachunków Księgowych

Comarch BI Point Menadżer

BI Point Menadżer to usługa dostępna w modelu chmurowym, dedykowana Biurom Rachunkowym korzystającym z oprogramowania Comarch ERP Optima, która umożliwia wkroczenie w zupełnie nowy model prowadzenia biznesu. 

W ramach rozwiązania, platforma analityczna BI Point Menadżer integruje się z bazą danych programu Comarch ERP Optima pobierając dane, które zostają przetransformowane do odpowiednich modułów analitycznych, tak aby użytkownik mógł z nich korzystać w postaci predefiniowanych raportów i dashboardów.

Dzięki BI Point Menadżerowi, Biuro Rachunkowe może dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich klientów, a także zapewnić im bieżący dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk ułatwiających prowadzenie biznesu dla swoich klientów. Dzięki BI Point Menadżerowi, biuro jest w stanie szybko i sprawnie przygotować dla klienta dowolnego typu raport czy zestawienie, a następnie udostępnić je za pomocą webowej platformy.

Bi Point Menadżer to również nowoczesna forma wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym, a jego klientami. Biuro Rachunkowe wykupując dostęp otrzymuje do rozdysponowania konta dla użytkowników, swoich klientów. Dzięki temu klient biura rachunkowego otrzymuje login i hasło, za pomocą którego dostaje się do platformy na której może sprawdzić aktualne informacje dotyczące swojej firmy.

Comarch e-sprawozdania Księgowość Comarch ERP Optima

Główne korzyści z zastosowania BI Point Menadżera:

 • 100% webowość, dzięki temu stały dostęp do bieżących analiz,
 • ciekawe formy wizualizacji danych, takie jak wykresy, mapy, wskaźniki,
 • możliwość samodzielnego tworzenia analiz ad–hoc,
 • możliwość wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura za pomocą funkcji komentarzy,
 • intuicyjność narzędzia, dzięki czemu nie potrzebne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy informatycznej,
 • responsywność,  co umożliwia korzystanie z narzędzia na smartfonach i tabletach,
 • możliwość generowania wydruków z programu Comarch ERP Optima bezpośrednio do platformy i przesyłanie ich klientowi,
 • automatyczne ładowanie i oczyszczanie danych, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • łatwe przesyłanie faktur przez Klientów Biura Rachunkowego z poziomu BI Point Menadżera do Comarch ERP Optima, gdzie następuje ich automatyczne zaczytanie do dzięki usłudze OCR.

BI Point Menadżer to coś więcej niż narzędzie raportowe, to też szeroka wiedza i bogate know-how, czego wynikiem są predefiniowane obszary analityczne. Zawierają one dawkę informacji, pogrupowaną w ten sposób aby zapewnić użytkownikowi jak największą ilość przydatnej wiedzy wspomagającej kierowanie firmą. W ramach BI Point Menadżera użytkownicy otrzymują dostęp do poniższych pięciu obszarów:

 • Handel
 • Logistyka
 • Płatności
 • Księgowość
 • Kadry i Płace

Comarch e-Sprawozdania

Twoje sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dzięki, na bieżąco aktualizowanemu, programowi Comarch e-Sprawozdania sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML – zgodnym z nowymi strukturami logicznymi wg wytycznych Ministerstwa Finansów. Twórz elektroniczne sprawozdanie finansowe oraz zarządzaj dokumentacją sprawozdawczą w firmie.

 • aplikacja zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z polskimi przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów,
 • aplikacja pozwala na tworzenie e-Sprawozdań Finansowych przez spółki giełdowe – poprzez załączenie raportów ESPI do pliku XML,
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu,
 • natywna współpraca z systemami Comarch ERP – dane do aplikacji mogą być zaczytane wprost z zestawień księgowych systemu Comarch ERP Optima, XL lub Altum.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezpośrednim lub pośrednim);
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.
Comarch OCR Księgowość Comarch ERP Optima

Główne funkcjonalności aplikacji:

 • aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach,
 • wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC,
 • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem finansowym w aplikacji (czyli podpis sprawozdania w aplikacji),
 • dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.),
 • możliwość podpisu dokumentów PDF w aplikacji (np. Sprawozdania z działalności)(Nowość!),
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa w aplikacji (Nowość!),
 • możliwość wprowadzenia danych do aplikacji poprzez import uzupełnionego arkusza excel (Nowość!),
 • możliwość budowy sprawozdania finansowego w aplikacji na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych (import danych i obrotówki z JPK_KR)(Nowość!),
 • możliwość zapisania/przesyłania całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf (wraz z dokumentami powiązanymi oraz ustawieniami konfiguracyjnymi) (Nowość!),
 • możliwość generowania sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni (Nowość!).

Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer

Sprawdź ceny modułów

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top