...

Kasa / Bank

Moduł Kasa / Bank

w Comarch ERP Optima pozwala na:

Bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie

Gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach

Prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach

Automatyczne pobieranie kursów NBP

Rozliczanie dokumentów w różnych walutach

Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie

Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego

Częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań

Generowanie dokumentów kompensat

Monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych

Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności

Kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury

Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)

Używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP

Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami

Rozliczanie delegacji i magazyn walut

 • magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych;
 • rozliczanie delegacji krajowych;
 • rozliczanie delegacji zagranicznych;
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

  • komunikacja z systemami typu Home-Banking;
  • eksport przelewów do pliku;
  • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank;
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService.

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa / Bank Plus pozwala na:

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych);
 • rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych;
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.
Kasa / Bank w Comarch ERP Optima

Przetestuj demo Kasa / Bank w Comarch ERP Optima

Bezpłatne szkolenie e-learningowe z obsługi aktualnych przepisów programie księgowy

Bezpłatne szkolenia e-learningowe z obsługi JPK_V7 w programie

Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer

Sprawdź ceny modułów

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top