...

CRM

Najważniejsze cechy modułu CRM

Rejestr kontaktów z klientami

Planowanie zadań

Monitoring realizacji zadań i czynności

Tworzenie ofert handlowych

Faktury cykliczne

Obsługa poczty e-mail

Comarch ERP Optima CRM

Moduł CRM to narzędzie, które ułatwia zarządzanie relacjami z Klientami, planowanie spotkań czy rozmów telefonicznych. Pozwala na przydział zadań pracownikom oraz powiązanie konkretnych wydarzeń z osobą odpowiedzialną za jej wykonanie wraz z terminem realizacji. 
Dzięki różnym możliwościom modułu CRM w łatwy sposób przeprowadzimy działania sprzedażowe czy marketingowe. Za pomocą Comarch ERP Optima CRM można także ofertować i planować działania mające na celu rozwój firmy. 
Moduł CRM PLUS dodatkowo zawiera funkcję windykacji należności. 

Rejestracja klientów i zadań

Moduł CRM umożliwia przypisywanie zadań, które powinny być wykonane, w ramach konkretnych kontaktów przez daną osobę. Zadania te mogą być podzielone na główne oraz powiązane z nim zadania szczegółowe.
Dzięki zintegrowaniu z pozostałymi modułami możliwe jest kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów czy plików zarejestrowanych w systemie.

Dodatkowo każdy kontakt lub zadanie może mieć opiekuna odpowiedzialnego. Funkcjonalność ta umożliwia szybkie rozdysponowanie pracy pomiędzy pracowników. Pracownik w szybki sposób może wskazać etap, na jakim znajdują się dane zadania.

Harmonogram — planowanie zadań

Graficzny terminarz w programie CRM umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania nowych lub edycji widniejących już zadań. Użytkownik widzi te zadania, które zostały do niego przypisane. Kalendarz może być wykorzystywany również przez przełożonego. Będzie miał możliwość kontroli czasu pracy swoich podwładnych i sprawdzenia postępu realizacji.

Tworzenie ofert handlowych

W module CRM możliwe jest tworzenie ofert handlowych
Funkcja ta pozwala wysłać jedną ofertę do różnych Klientów. Wysłany dokument zapisywany jest w bazie na liście ofert. Użytkownik może skorzystać z gotowych szablonów lub zdefiniować swój własny wzór dokumentu ofertowego. Oferta po akceptacji klienta może zostać przekształcona do dokumentu sprzedaży takiego jak proforma czy faktura VAT.

Za pomocą ofertowania w Comarch ERP Optima CRM można obsłużyć dwa podstawowe scenariusze handlowe:

  • Generowanie oferty dla pojedynczego Klienta. W programie zostanie utworzony jeden dokument Oferty Handlowej dla jednego Klienta.
  • Seryjne generowanie oferty dla wybranych kontrahentów – funkcja ta jest wykorzystywana, gdy firma przedstawia promocję swoich towarów dla wielu Kontrahentów równocześnie. W programie zapisany zostanie jeden dokument Oferty Handlowej dla wielu kontrahentów. 

Faktury cykliczne

Ta funkcja moduły CRM pozwala na stworzenie schematu faktur cyklicznych. Na ich postawie w module Comarch ERP Optima Handel generowane będą faktury dla wielu kontrahentów jednocześnie. CRM umożliwia ustalenie ceny oraz ilości dla każdego podmiotu indywidualnie.

Obsługa poczty e-mail

Skrzynka pocztowa umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili za pomocą zdefiniowanego konta w Comarch ERP Optima. Bardzo przydatna funkcjonalność w seryjnym wysyłaniu dokumentów takich jak: faktury, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia sald, noty odsetkowe czy deklaracji pracowniczych do jednego lub wielu kontrahentów. Moduł umożliwia skorzystanie z gotowego wzorca lub pozwala na zdefiniowanie własnego szablonu. Wysyłane wiadomości zapisywane są w skrzynce pocztowej w odpowiednich folderach.

Bezpłatne szkolenie e-learningowe z obsługi aktualnych przepisów programie księgowy

Bezpłatne szkolenia e-learningowe z obsługi JPK_V7 w programie

Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer

Sprawdź ceny modułów

Comarch ERP Optima CRM PLUS

Moduł CRM PLUS poza wszystkimi funkcjonalnościami CRM posiada dodatkowo funkcję automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

  • automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
  • tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
  • generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
  • blokowanie sprzedaży.

Cały schemat procesu windykacji może być podzielony na etapy, które definiowane są elastycznie. W systemie możemy ustawić poziom należności, od którego ma się zaczynać windykacja lub termin, po którego przekroczeniu system ma wysyłać odpowiednią informację. W CRM Plus możemy określić także czy po przekroczeniu terminu płatności będą naliczać się odsetki.

Niewątpliwie dużą zaletą windykacji jest wykonywanie operacji automatycznie przez usługę Comarch ERP Automat Windykacji – który po zdefiniowaniu schematu windykacji nie wymaga ręcznej ingerencji użytkownika, co pozwala na dużą oszczędność czasu.

Moduł CRM PLUS umożliwia zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kontrahentami w zależności od potrzeby, są właśnie ankiety.

CRM

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top