...

Kompleksowe szkolenie
z modułu Kadry i Płace

Cel szkolenia - kadry i płace w Comarch ERP Optima

Przede wszystkim celem naszego szkolenia jest zaprezentowanie na przykładach wszystkich najważniejszych funkcji i możliwości modułu Płace i Kadry w programie Comarch ERP Optima. Szkolenie  przeznaczone  jest zarówno dla osób, które jeszcze nie pracowały na programie, jak i dla osób chcących się przygotować do pracy na przykład w działach kadrowo-płacowych. Ponadto odnajdą się w nim także osoby, które chcą usystematyzować posiadaną do tej pory wiedzę praktyczną. Uczestnicy zapoznają się z programem oraz w praktyce przeprowadzą podstawowe operacje w programie, które są niezbędne do ewidencji kadrowej czy naliczania wynagrodzeń.

Metody realizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone online w formie wykładu, oraz praktycznych przykładów poprzez – Microsoft Teams

Adresaci:

 • Osoby rozpoczynające pracę z programem Comarch Optima Kadry i Płace
 • Osoby pracujące już na programie, które chcą pogłębić i usystematyzować posiadaną wiedzę
 • Osoby, które chcą podjąć prace w dziale kadrowo-płacowym, gdzie używany jest program Optima Kadry i Płace
 • Wszystkie osoby, które są zainteresowane poznaniem funkcji programu

Program szkolenia - kadry i płace w Comarch ERP Optima

1.Zapoznanie z programem Comarch ERP Optima

 • Logowanie do systemu
 • Podstawowe przyciski obsługujące program
 • Założenie nowej bazy i obsługa kreatora
 • Ogólne omówienie konfiguracji

2. Ogólne

 • Lista banków i urzędów
 • Lista kontrahentów, pracowników i właścicieli
 • Słowniki w systemie

3. Część kadrowa modułu

 • Omówienie struktury organizacyjne, filtry w systemie
 • Wprowadzenie kartoteki pracownika
 • Historia zatrudnienia
 • Aktualizacja zapisu
 • Wprowadzenie kartoteki osoby na umowę cywilnoprawną
 • Wprowadzenie właściciela, osoby współpracującej
 • Deklaracje zgłoszeniowe ZUS
 • Operacje seryjne
 • Wydruki kadrowe
 • E-Teczka pracownika

4. Rozliczanie czasu pracy

 • Definiowanie planu pracy (kalendarza)
 • Ewidencja czasu pracy, nieobecności, import e-zwolnień z PUE
 • Nadgodziny, limity urlopowe

5. Dodatkowe elementy wynagrodzeń

 • Wprowadzenie dodatku pracownikowi
 • Zajęcie komornicze
 • Konfigurowanie nowego typu wypłaty
 • Utworzenie nowej umowy cywilnoprawnej

6 .Część płacowa modułu

 • Definiowanie list płac
 • Naliczenie wypłaty pracownika na umowę o pracę
 • Kalkulator wynagrodzeń
 • Naliczenie wypłaty pracownika na umowie cywilnoprawnej
 • Naliczanie wypłaty właściciela
 • Modyfikacje elementów wypłaty
 • Rozliczanie wypłaty wynagrodzenia z wyciągiem bankowym
 • Zamykanie i księgowanie list płac
 • Wydruki płacowe
 • Deklaracje PIT i ZUS, PPK
 • Wysyłka deklaracji ZUS DRA do Płatnika
 • Deklaracje roczne i ich wysyłka do systemu e-Deklaracje
 • Wydruki deklaracji
 • Obsługa pracowników w aplikacji Comarch PPK

7. Dodatkowe funkcjonalności w systemie

 • Import i eksport pracowników i ich form płatności, nieobecności
 • Tworzenie widoków i kolumn użytkownika
 • Utworzenie i rozliczenie nowej nieobecności
 • Omówienie algorytmów dostępnych przy definicji typów wypłat
 • Pracownicy oddelegowani, pakiet mobilności

8. Wybrane zagadnienia płacowe

 • Szczegółowe omówienie parametryzacji w systemie
 • Rozliczenie nieobecności z opóźnieniem
 • Korekta wynagrodzeń związanej z przekroczeniem składek ER
 • Korekta wynagrodzeń związana z błędnym rozliczeniem wynagrodzenia

Zapisy:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Sandra Wołkiewicz

Sandra Wołkiewicz

Wdrożeniowiec funkcjonalności modułów Kadr i płac | HRM | PPK | dla systemu Comarch ERP Optima

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top