...

Rozwiązania
kompletacji
towaru

Produkcja w Comarch ERP Optima — Jak przeprowadzić kompletację?

W programie pod pojęciem produkcji rozumiany jest proces kompletacji składników, które wchodzą w skład danego produktu (towaru/usługi złożonej).

Kompletować można tylko towary/ usługi, które na formularzu mają zadeklarowany typ złożony. Dla takiego towaru można zdefiniować wtedy receptury (czyli skład). Każdy towar złożony może mieć zdefiniowaną dowolną ilość receptur. Jedną z nich określamy jako domyślną. Powinna to być receptura najczęściej wykorzystywana przy produkcji, ponieważ jest ona proponowana w trakcie tworzenia dokumentu przyjęcia produktu. Definicja może być oczywiście zmieniona w trakcie wypisywania dokumentu PWP.

Na sam proces produkcji składają się dwa elementy: rozchód składników i przyjęcie wyrobu gotowego. Produkty przyjmuje na podstawie dokumentu PWP – Przyjęcia Wewnętrznego Produktów. Automatycznie do każdego zatwierdzonego PWP tworzony jest dokument RWS – Rozchód Wewnętrzny Składników. Cechą charakterystyczną dokumentów RWS jest to, że nie mogą one istnieć samodzielnie (bez powiązania z PWP), nie można ich usuwać ani modyfikować.

Produkcja w Comarch ERP Optima
Aby przeprowadzić kompletację należy:​

utworzyć kartę produktu (koniecznie ze statusem złożony),

  • zdefiniować recepturę dla produktu (w oparciu o posiadane w magazynie składniki),
  • w chwili produkcji utworzyć dokument PWP, na którym wpisujemy ile produktu jest kompletowane,
  • równolegle z dokumentem PWP program tworzy dokument RWS, na którym zapisany jest rozchód składników (wyliczony w oparciu o recepturę i wyprodukowaną ilość),
  • w chwili zatwierdzenia PWP produkt jest wprowadzany na magazyn, natomiast zdejmowana jest odpowiednia ilość składników.
  • Lista receptur
    Każdy produkt może mieć kilka receptur, ale tylko jedna z nich może być recepturą domyślną. Receptury widoczne są w menu Ogólne/ Inne/ Receptury oraz na karcie danego produktu.
  • Zmiana składu wybranej receptury?
    Zmiana receptury nie musi dotyczyć całych definicji składu. Możliwa jest zmiana poszczególnych składników, ich ilości i jednostek w obrębie danej receptury. Zmiany takie nie mają wpływu na definicję zapisaną na formularzu produktu, są one zapisywane tylko dla tego dokumentu PWP.

Odtwórz film na temat Produkcja w systemie Comarch ERP Optima
Odtwórz film na temat Kompletacja w Comarch ERP Optima

Bezpłatne szkolenie e-learningowe z obsługi aktualnych przepisów programie księgowy

Bezpłatne szkolenia e-learningowe z obsługi JPK_V7 w programie

Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer

Sprawdź ceny modułów

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top