...

Najnowsza wersja programu Comarch ERP OPTIMA 2023.2.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikiem CIT/KW na formularzu obowiązującym za rok 2022. W związku ze zmianami w najmie prywatnym udostępniono nowy wzór zaliczki na PIT-28 w Księdze Podatkowej i Księdze Handlowej. Uproszczono konfigurację windykacji w integracji z Comarch Apfino i podniesiono ergonomię współpracy z platformą wszystko.pl. Udostępniono również pierwsze standardowe wydruki w formacie Comarch sPrint.

Comarch HRM dodano oznaczenia nieobecności na część dnia (w grafiku urlopowym oraz planie i czasie pracy) oraz możliwość planowania i zatwierdzania urlopu okolicznościowego. Udostępniono również aktualizację aplikacji iOS z możliwością pobierania dokumentów pracowniczych.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Umożliwiono wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru AKC-WW/ AKC-WWnobowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Dostosowano wydruk świadectwa jakości paliw stałychdo obowiązujących zmian w przepisach.
 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji CIT-8(32) wraz z nowym załącznikiem CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022.
 • W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od roku 2023 opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, udostępniono możliwość naliczenia zaliczki na PIT-28w Księdze Podatkowej i Księdze Handlowej.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4RPIT-8AR do systemu e-Deklaracje.
 • Dodano filtr informujący o pracownikach podlegających autozapisowi do Pracowniczych Planów Kapitałowychw marcu 2023.

Przypominamy, że w ramach automatycznych aktualizacji w styczniu udostępniono dla Państwa możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022.

 

Nowości Comarch ERP Optima 2023.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono założenie konta na platformie Comarch Apfinoi podpisanie umowy o windykację z Kaczmarski Inkasso bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima.
 • Umożliwiono odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR.
 • Udostępniono wydruki w formacie Comarch sPrintdla: Faktur sprzedaży, Paragonów, Wydań zewnętrznych, korekt do tych dokumentów oraz dla Rezerwacji Odbiorcy.
 • Dodano możliwość wystawienia ofert na platformie wszystko.pl od razu do sprzedaży (z pominięciem szkicu).
 • W konfiguracji wszystko.pl dodano możliwość wskazania domyślnych warunków dostawy, zwrotów, reklamacji i gwarancji dla nowych ofert.

Nowości Comarch HRM 2023.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Dodano oznaczenia dla nieobecności na część dnia w grafiku urlopowym oraz planie i czasie pracy
 • Dodano możliwość planowania i zatwierdzania urlopu okolicznościowego.
 • Udostępniono aktualizację aplikacji iOSz możliwością pobierania dokumentów pracowniczych.

Poniżej najistotniejsze nowości i zmiany z podziałem na poszczególne moduły:

Kadry i Płace :

Zmiana wskaźników obowiązujących od 01.01.2023r

 • przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6 965,94 zł.
 • dochód deklarowany (składki społeczne): 4 161,00 zł
 • maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 17 337,50 zł
 • minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 6 935,00 zł
 • współczynnik ekwiwalentu: 20,83
 • roczna podstawa składek ZUS: 208 050,00 zł.
 • maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 4 161,00 zł

Deklaracje podatkowe:

 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(12) i PIT-8AR(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8C(11) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.
 • Na wydruku deklaracji PIT-11 dodano na każdej stronie w dolnej części dane pracownika.
 • Dodano wydruk seryjny PIT-2 (wiele plików e-mail).

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.2.1: Płace i Kadry 

 https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-36/ 

Księgowość:

NOWOŚCI :

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(32) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(18), CIT-D(7), CIT-BR(9), CIT/IP(4), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(3), CIT/8S(5), CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Dodano możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022
 • Dostosowano program do zmian w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(17) oraz zaliczki na PIT-36(22) wraz z ich wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

ZMIANY:

 • Udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2022,licząc JPK V7 za miesiące styczeń lub I_KW 2023,  a w niej Wydruk za rok 2022. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT  prewspółczynnikiem.
 • Przywrócono możliwość naliczenia starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20 i 21), PIT-36(25 i 26), PIT-36L(14 i 15), CIT-8(25 i 26) wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe dodano sekcję Składka zdrowotna – limit odliczenia zawierającą pole Składka zdrowotna z wprowadzoną kwotą limitu obowiązującego w 2023 r.: 10 200 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2023 r.
 • Dodano możliwość utworzenia korekty do deklaracji CIT-8E o statusie obliczona w sytuacji, gdy korekta dodawana jest za pomocą przycisku plusaPodczas dodawania korekty, pierwotna deklaracja CIT-8E jest automatycznie zatwierdzana.

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.2.1: Księgowość

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-35/  

Handel

 • Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych umożliwiliśmy wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru (AKC-WW/ AKC-WWn) obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Umożliwienie odczytywania skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR.
 • Integracja z Comarch Apfino. Umożliwiono założenie konta i podpisanie umowy o windykację bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima.
 • Dodano wydruki w formacie sPrint dla dokumentów: Faktur Sprzedaży oraz korekt, Paragonów oraz korekt, Wydań Zewnętrznych i korekt, Rezerwacji Odbiorcy, a także wydruki z kodami JPK_V7 dla: Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów.
 • Świadectwo jakości paliw stałych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. wprowadzono nowy wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych. W programie Comarch ERP Optimazmiany z tym związane dotyczą: pozycji cennika, pozycji dokumentu oraz samego wydruku świadectwa jakości paliw stałych.

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.2.1: Handel z magazynem można znaleźć pod linkiem:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-30/ 

Kasa/Bank i ogólne

 • Zmieniona została nazwa modułów Kasa/Bankoraz Kasa/Bank Plus. Obecne nazwy brzmią odpowiednio Moduł dostępowy (Kasa/Bank) oraz Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus). Nowe nazwy modułów widoczne są m.in. na oknie logowania do programu oraz na karcie operatora. Zmiana nazw nie wpływa na działanie programu, a jedynie podkreśla fakt, że te moduły są wymagane podczas pracy w programie na większości innych modułów.
 • Silnik wydruków Comarch sPrint jest standardowo instalowany razem z programem Comarch ERP Optima. Dostępne w programie standardowe wydruki będą sukcesywnie przenoszone do nowego silnika wydruków. W bieżącej wersji wydruki w formacie sPrint udostępnione zostały dla dokumentów:

– Faktur sprzedaży oraz korekt,

– Paragonów oraz korekt,

– WZ oraz korekt,

– Rezerwacji Odbiorcy

 

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.2.1: Ogólne i Kasa/Bank 

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/ogolne-i-kasa-bank-27/ 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top